ตัวเล่นหลัก
โรงแรมผี
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 11
EP 12
EP 13
EP 14
EP 15
EP 16
EP 17
EP 18
EP 19
EP 20
EP 21
EP 22
EP 23
EP 24
EP 25
EP 26
EP 27
EP 28

โรงแรมผี

เรื่องราวของครูเพชฌฆาตเลื่องชื่อแห่งคุกหลวงหลวงนฤบาลบุรีรักษ์ที่มีต่อสารภีเจ้าสาวของเขาจนวันตายกระทั่งทายาทของสารภีได้เปลี่ยนบ้านให้เป็นโรงแรมความวิบัติก็ได้มาเยือนครอบครัวนี้ทีละคนๆ

แนะนำ