ตัวเล่นหลัก
Best Enemy (2023) ซับไทย

เรื่องราว ในช่วงสงครามต่อต้านญี่ปุ่น เพื่อต่อสู้กับองค์กรสายลับหมายเลข 76 ของรัฐบาลหวังหุ่น กองบัญชาการทหารจึงได้จัดตั้งชั้นเรียนฝึกพิเศษซินอันขึ้น Chen Kehai และ Fang Li เพื่อนสมัยเด็กของพี่น้องผู้ชนะเลิศความรัก ไปด้วยกันโดยหวังว่าจะต่อต้านญี่ปุ่นและกอบกู้ประเทศ อย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวของภารกิจทำให้เฉินและฟางต้องแยกจากกัน

EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 11
EP 12
EP 13
EP 14
EP 15
EP 16
EP 17
EP 18
EP 19
EP 20
EP 21
EP 22
EP 22
EP 23
EP 24
EP 25
EP 26
EP 27
EP 28

Best Enemy (2023) ซับไทย EP 1-29

เรื่องราวในช่วงสงครามต่อต้านญี่ปุ่นเพื่อต่อสู้กับองค์กรสายลับหมายเลข76ของรัฐบาลหวังหุ่นกองบัญชาการทหารจึงได้จัดตั้งชั้นเรียนฝึกพิเศษซินอันขึ้นCheKehและFgLเพื่อนสมัยเด็กของพี่น้องผู้ชนะเลิศความรักไปด้วยกันโดยหวังว่าจะต่อต้านญี่ปุ่นและกอบกู้ประเทศอย่างไรก็ตามความล้มเหลวของภารกิจทำให้เฉินและฟางต้องแยกจากกัน<>

แนะนำ