ตัวเล่นหลัก
Blossom Dumping World (2023) หอบุปผาพรั่งพราว ซับไทย

เรื่องราว บอกเล่าเรื่องราวของสาวน้อยเซี่ยเสี่ยวชิง ที่ครั้งหนึ่งเมาเหล้าแล้วข้ามมิติไปเป็นคณิกาในสมัยโบราณ ขณะสัมผัสกับชีวิตโบราณอย่างเต็มที่ วิกฤติการณ์ก็กล้ำกรายมาอย่างเงียบเชียบ เซี่ยเสี่ยวชิงที่พัฒนาตนอย่างไม่ย่อท้อ ต้องเลือกระหว่างความรักหนุ่มสาวกับคุณธรรมเพื่อประเทศชาติ อาศัยกำลังตนเองแก้ไขวิกฤตการณ์สำคัญ ค้นพบความรัก ไถ่ถอนตนเองสำเร็จ หลังกลับสู่ปัจจุบัน จึงเข้าใจความหมายของชีวิตในที่สุด

EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 11
EP 12
EP 13
EP 14
EP 15
EP 16
EP 17
EP 18
EP 19
EP 20
EP 21
EP 22
EP 23
EP 24

Blossom Dumping World (2023) หอบุปผาพรั่งพราว ซับไทย EP 1-25

เรื่องราวบอกเล่าเรื่องราวของสาวน้อยเซี่ยเสี่ยวชิงที่ครั้งหนึ่งเมาเหล้าแล้วข้ามมิติไปเป็นคณิกาในสมัยโบราณขณะสัมผัสกับชีวิตโบราณอย่างเต็มที่วิกฤติการณ์ก็กล้ำกรายมาอย่างเงียบเชียบเซี่ยเสี่ยวชิงที่พัฒนาตนอย่างไม่ย่อท้อต้องเลือกระหว่างความรักหนุ่มสาวกับคุณธรรมเพื่อประเทศชาติอาศัยกำลังตนเองแก้ไขวิกฤตการณ์สำคัญค้นพบความรักไถ่ถอนตนเองสำเร็จหลังกลับสู่ปัจจุบันจึงเข้าใจความหมายของชีวิตในที่สุด<>

แนะนำ