ตัวเล่นหลัก
Cold Blooded Intern (2023) ซับไทย

เรื่องราว หลังจาก “โกแฮรา” (รามีรัน) มีลูก เธอก็ลาออกจากงานและใช้ชีวิตเป็นแม่บ้านมานานถึง 7 ปี จนถึงจุดที่เธออยากลับมาทำงานประจำอีกครั้ง เธอพยายามหางาน แต่ก็ไม่มีที่ไหนรับเธอ จนกระทั่งเธอได้สัมภาษณ์งานกับ “ชเวจีวอน” (ออมจีวอน) ซึ่งเคยทำงานด้วยกันที่บริษัทเก่า จีวอนตัดสินใจรับเธอเข้าทำงานเป็นเด็กฝึกงาน ข้อเสนอของเธอฟังแล้วดูดี แต่มาพร้อมด้วยเงื่อนไขสุดอันตราย

EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 11
EP 12

Cold Blooded Intern (2023) ซับไทย EP 1-12 จบแล้ว

เรื่องราวหลังจาก“โกแฮรา”รามีรันมีลูกเธอก็ลาออกจากงานและใช้ชีวิตเป็นแม่บ้านมานานถึง7ปีจนถึงจุดที่เธออยากลับมาทำงานประจำอีกครั้งเธอพยายามหางานแต่ก็ไม่มีที่ไหนรับเธอจนกระทั่งเธอได้สัมภาษณ์งานกับ“ชเวจีวอน”ออมจีวอนซึ่งเคยทำงานด้วยกันที่บริษัทเก่าจีวอนตัดสินใจรับเธอเข้าทำงานเป็นเด็กฝึกงานข้อเสนอของเธอฟังแล้วดูดีแต่มาพร้อมด้วยเงื่อนไขสุดอันตราย<>

แนะนำ