ตัวเล่นหลัก
Fireworks of My Heart (2023) กู้ภัยรัก นักดับเพลิง พากย์ไทย

เรื่องราว ซ่งเหยียน หัวหน้าสถานีดับเพลิงและ สวี่ฉิน แพทย์ฉุกเฉินพบกันอีกครั้งหลังจากผ่านไป 10 ปี ในวัยเยาว์ พวกเขาถูกแยกจากกันโดยความขัดแย้งของครอบครัว เมื่อได้พบกันอีกครั้ง พวกเขาทั้งสองล้วนมีประสบการณ์การเติบโตและการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในชีวิต เนื่องจากลักษณะงานของพวกเขาซ่งเหยียนและสวี่ฉินเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กันบ่อยขึ้น

EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 11
EP 12
EP 13
EP 14
EP 15
EP 16
EP 17
EP 18
EP 19
EP 20
EP 21
EP 22
EP 23
EP 24
EP 25
EP 26

Fireworks of My Heart (2023) กู้ภัยรัก นักดับเพลิง พากย์ไทย EP 1-37

เรื่องราวซ่งเหยียนหัวหน้าสถานีดับเพลิงและสวี่ฉินแพทย์ฉุกเฉินพบกันอีกครั้งหลังจากผ่านไป10ปีในวัยเยาว์พวกเขาถูกแยกจากกันโดยความขัดแย้งของครอบครัวเมื่อได้พบกันอีกครั้งพวกเขาทั้งสองล้วนมีประสบการณ์การเติบโตและการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในชีวิตเนื่องจากลักษณะงานของพวกเขาซ่งเหยียนและสวี่ฉินเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กันบ่อยขึ้น<>

แนะนำ