ตัวเล่นหลัก
Hilarious Family (2023) ซับไทย

เรื่องราว ตู้ รุ่ยหยู เป็นม่ายมา 18 ปี ตั้งใจที่จะแต่งงานกับลูกสาวทั้งสี่คนของเธอให้เป็นครอบครัวที่ “ดี” เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ เธอต้องรับแรงกดดันทางการเงินมหาศาลในการซื้อบ้านในเมืองหลวง โดยหวังว่าลูกสาวของเธอทุกคนจะได้แต่งงานที่ “เหมาะสมกับสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของพวกเขา (กับคนรวยหรือขุนนาง)”

EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 11
EP 12
EP 13
EP 14
EP 15
EP 16
EP 17
EP 18
EP 19
EP 20
EP 21
EP 22
EP 23
EP 24

Hilarious Family (2023) ซับไทย EP 1-24 (จบ)

เรื่องราวตู้รุ่ยหยูเป็นม่ายมา18ปีตั้งใจที่จะแต่งงานกับลูกสาวทั้งสี่คนของเธอให้เป็นครอบครัวที่“ดี”เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้เธอต้องรับแรงกดดันทางการเงินมหาศาลในการซื้อบ้านในเมืองหลวงโดยหวังว่าลูกสาวของเธอทุกคนจะได้แต่งงานที่“เหมาะสมกับสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของพวกเขากับคนรวยหรือขุนนาง”<>

แนะนำ