ตัวเล่นหลัก
My Jealous Husband (2023) ดวงใจรักแห่งจันทรา ซับไทย

เรื่องราว งานแต่งงานอันไร้สาระที่สวรรค์บรรดาลให้ เหยียนเสวียนเยว่ “ขุนนางผู้บริสุทธิ์ผุดผ่อง” ได้พบกับอวี้เฉิน “ลูกสาวคนทรยศ” ที่นิสัยแปลกประหลาด พวกเขาต่อสู้กับการแสดงชีวิตหลังแต่งงานอันแสน “หวาน” ทุกวัน เมื่อความสัมพันธ์ใกล้ชิดขึ้นเรื่อย ๆ ก็ค่อย ๆ ปรากฏเบื้องหลังของการแต่งงานอันไร้สาระครั้งนี้

EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 11
EP 12
EP 13
EP 14
EP 15
EP 16
EP 17
EP 18
EP 19
EP 20
EP 21
EP 22
EP 23
EP 24

My Jealous Husband (2023) ดวงใจรักแห่งจันทรา ซับไทย EP 1-24 (จบ)

เรื่องราวงานแต่งงานอันไร้สาระที่สวรรค์บรรดาลให้เหยียนเสวียนเยว่“ขุนนางผู้บริสุทธิ์ผุดผ่อง”ได้พบกับอวี้เฉิน“ลูกสาวคนทรยศ”ที่นิสัยแปลกประหลาดพวกเขาต่อสู้กับการแสดงชีวิตหลังแต่งงานอันแสน“หวาน”ทุกวันเมื่อความสัมพันธ์ใกล้ชิดขึ้นเรื่อยๆก็ค่อยๆปรากฏเบื้องหลังของการแต่งงานอันไร้สาระครั้งนี้<>

แนะนำ