ตัวเล่นหลัก
Please Be My Family (2023) ฟ้าส่งเรามาเป็นครอบครัวเดียวกัน ซับไทย

ฟ้าส่งเรามาเป็นครอบครัวเดียวกัน เรื่องราวความหวังเดียวของ ฉีสือเล่ย คือต้องคว้าโครงการและทำงานร่วมกับบริษัทเหมาลินให้ได้ เพราะเธอต้องหาค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปผ่าตัดรักษาอาการเนื้องอกในสมองของลูกสาว เธอจึงพยายามไล่ติดตาม ซงหาวหยู่ หัวหน้าใหญ่แห่งเหมาลิน และในขณะเดียวกัน หาวหยู่ก็อยู่ระหว่างเลือกของขวัญวันเกิดให้กับลูกชาย ก่อนที่เขาจะสังเกตเห็นว่าสือเล่ยมีเข็มกลัดแบบเดียวกันที่ลูกชายของเขา เขาจึงได้เริ่มตามสืบหาเบาะแสจากเข็มกลัดดังกล่าว แล้วพบความเชื่อมโยงกันระหว่างเด็กน้อย 2 คน และเพื่อเป็นการสร้างครอบครัวให้กับเด็ก ๆ เขาจึงตัดสินใจขอเธอแต่งงาน มันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตครอบครัวที่ไม่อาจจะทำนายอนาคตของคนทั้งสองได้เลย

EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 11
EP 12
EP 13
EP 14
EP 15
EP 16
EP 17
EP 18
EP 19
EP 20
EP 21
EP 22
EP 23
EP 24
EP 25
EP 26
EP 27
EP 28
EP 29
EP 30
EP 31

Please Be My Family (2023) ฟ้าส่งเรามาเป็นครอบครัวเดียวกัน ซับไทย Ep.1-31 จบแล้ว

ฟ้าส่งเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันเรื่องราวความหวังเดียวของฉีสือเล่ยคือต้องคว้าโครงการและทำงานร่วมกับบริษัทเหมาลินให้ได้เพราะเธอต้องหาค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปผ่าตัดรักษาอาการเนื้องอกในสมองของลูกสาวเธอจึงพยายามไล่ติดตามซงหาวหยู่หัวหน้าใหญ่แห่งเหมาลินและในขณะเดียวกันหาวหยู่ก็อยู่ระหว่างเลือกของขวัญวันเกิดให้กับลูกชายก่อนที่เขาจะสังเกตเห็นว่าสือเล่ยมีเข็มกลัดแบบเดียวกันที่ลูกชายของเขาเขาจึงได้เริ่มตามสืบหาเบาะแสจากเข็มกลัดดังกล่าวแล้วพบความเชื่อมโยงกันระหว่างเด็กน้อย2คนและเพื่อเป็นการสร้างครอบครัวให้กับเด็กๆเขาจึงตัดสินใจขอเธอแต่งงานมันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตครอบครัวที่ไม่อาจจะทำนายอนาคตของคนทั้งสองได้เลย<>

แนะนำ