ตัวเล่นหลัก
The Good Bad Mother แม่ดี แม่ร้าย ซับไทย

เรื่องราวของแม่เลี้ยงเดี่ยว ยองซุน (รับบทโดย รามีรัน) ที่เลี้ยงดู คังโฮ (รับบทโดย อีโดฮยอน) ลูกชายของเธอด้วยตัวคนเดียว เธอกลายเป็น “แม่ใจร้าย” และเข้มงวดกับลูกชายเพราะไม่อยากให้เขาต้องโตไปเป็นคนยากจนหรือไร้อำนาจ ความมีระเบียบวินัยของเธอทำให้คังโฮโตมาเป็นอัยการที่มีหน้ามีตา แต่แล้วคังโฮกลับสูญเสียความทรงจำเนื่องจากอุบัติเหตุเคราะห์ร้าย และกลับไปเป็นเด็กวัย 7 ขวบอีกครั้ง ยองซุนตัดสินใจที่จะกลายเป็น “แม่ใจร้าย”

EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 11
EP 12
EP 13

The Good Bad Mother แม่ดี แม่ร้าย ซับไทย Ep.1-14 (จบ)

เรื่องราวของแม่เลี้ยงเดี่ยวยองซุนรับบทโดยรามีรันที่เลี้ยงดูคังโฮรับบทโดยอีโดฮยอนลูกชายของเธอด้วยตัวคนเดียวเธอกลายเป็น“แม่ใจร้าย”และเข้มงวดกับลูกชายเพราะไม่อยากให้เขาต้องโตไปเป็นคนยากจนหรือไร้อำนาจความมีระเบียบวินัยของเธอทำให้คังโฮโตมาเป็นอัยการที่มีหน้ามีตาแต่แล้วคังโฮกลับสูญเสียความทรงจำเนื่องจากอุบัติเหตุเคราะห์ร้ายและกลับไปเป็นเด็กวัย7ขวบอีกครั้งยองซุนตัดสินใจที่จะกลายเป็น“แม่ใจร้าย”<>

แนะนำ