ตัวเล่นหลัก
Brushes of Destiny (2023) ข้ามมิติป่วนรักคุณชายจิตรกร ซับไทย

เรื่องราว จิตรกรตัวแม่ถงจื่อฝูบังเอิญหลุดเข้าไปในผลงานเขียนแอนิเมะของตัวเอง ได้รู้จักเหวินจิ่งจ้านสุดยอดจิตรกรเอกของเมืองหลวง เหวินจิ่งจ้านที่จิตใจมุ่งมั่นแต่จะเป็นทหารเข้าใจผิดว่าถงจื่อฝูคือสายลับที่บิดาส่งมา ช่วงที่ทั้งสองได้ใช้เวลาร่วมกัน ได้เห็นการเติบโตของอีกฝ่ายร่วมกัน ในที่สุดก็ได้ครองรักกันสมดังปรารถนา

EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 11
EP 12
EP 13
EP 14
EP 15
EP 16
EP 17
EP 18
EP 18
EP 19
EP 20
EP 21
EP 22
EP 23
EP 24

Brushes of Destiny (2023) ข้ามมิติป่วนรักคุณชายจิตรกร ซับไทย EP 1-24 จบแล้ว

เรื่องราวจิตรกรตัวแม่ถงจื่อฝูบังเอิญหลุดเข้าไปในผลงานเขียนแอนิเมะของตัวเองได้รู้จักเหวินจิ่งจ้านสุดยอดจิตรกรเอกของเมืองหลวงเหวินจิ่งจ้านที่จิตใจมุ่งมั่นแต่จะเป็นทหารเข้าใจผิดว่าถงจื่อฝูคือสายลับที่บิดาส่งมาช่วงที่ทั้งสองได้ใช้เวลาร่วมกันได้เห็นการเติบโตของอีกฝ่ายร่วมกันในที่สุดก็ได้ครองรักกันสมดังปรารถนา<>

แนะนำ