ตัวเล่นหลัก
Butterflied Lover (2023) รอยสาปทาสผีเสื้อ พากย์ไทย

เรื่องราว ในคืนฉลองโคมไฟ หลิงฉางเฟิงพบว่าภรรยา ถังเชียนเยว่ได้กลายเป็นหนึ่งในทาสผีเสื้ออันดุร้าย ทว่าแทนที่นางจะทำร้ายเขาเหมือนทาสผีเสื้อตนอื่น นางกลับยังมีสติและต่อสู้กับพวกมันเพื่อเขา

EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 11
EP 12
EP 13
EP 14
EP 15

Butterflied Lover (2023) รอยสาปทาสผีเสื้อ พากย์ไทย EP 1-16

เรื่องราวในคืนฉลองโคมไฟหลิงฉางเฟิงพบว่าภรรยาถังเชียนเยว่ได้กลายเป็นหนึ่งในทาสผีเสื้ออันดุร้ายทว่าแทนที่นางจะทำร้ายเขาเหมือนทาสผีเสื้อตนอื่นนางกลับยังมีสติและต่อสู้กับพวกมันเพื่อเขา<>

แนะนำ