ตัวเล่นหลัก
Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย

เรื่องราว สมัยบรรพกาลคน เทพและปีศาจอยู่ร่วมกัน องค์หญิงแห่งเฮ่าหลิงจิ่วเหยาที่พเนจรอยู่ในดินแดนอันห่างไกลไม่เพียงแต่สูญเสียฐานะแล้วยังเสียรูปลักษณ์ไปด้วย นางกลายเป็นเหวินเสี่ยวลิ่ว ซินแสผู้ไร้ที่ไปอยู่ที่ตำบลชิงสุ่ย เหวินเสี่ยวลิ่วบังเอิญช่วยเหลือถูซานจิ่งคุณชายจากชิงชิวจนเกิดเป็นความรัก

EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 10
EP 11
EP 12
EP 13
EP 14
EP 15
EP 16
EP 17
EP 18
EP 19
EP 20
EP 21
EP 22
EP 23
EP 24
EP 25
EP 26
EP 27
EP 28
EP 29
EP 30
EP 31
EP 32
EP 33
EP 34
EP 35
EP 36
EP 37
EP 38
EP 39

Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 1-39 จบแล้ว

เรื่องราวสมัยบรรพกาลคนเทพและปีศาจอยู่ร่วมกันองค์หญิงแห่งเฮ่าหลิงจิ่วเหยาที่พเนจรอยู่ในดินแดนอันห่างไกลไม่เพียงแต่สูญเสียฐานะแล้วยังเสียรูปลักษณ์ไปด้วยนางกลายเป็นเหวินเสี่ยวลิ่วซินแสผู้ไร้ที่ไปอยู่ที่ตำบลชิงสุ่ยเหวินเสี่ยวลิ่วบังเอิญช่วยเหลือถูซานจิ่งคุณชายจากชิงชิวจนเกิดเป็นความรัก<>

แนะนำ