ตัวเล่นหลัก
My Everlasting Bride (2023) เจ้าสาวพันธสัญญา ซับไทย

เรื่องราว เดิมทีเป็นวันมงคลที่ตระกูลเสิ่นอันมั่งคั่งกับตระกูลเนี่ยของขุนศึกจะได้ผูกสัมพันธ์ คุณหนูใหญ่ เสิ่นชิงซย่า กลับถูกสังหารอย่างกะทันหันและตายไปอย่างอัปยศ เสี่ยวเตี๋ย สาวใช้ตระกูลเสิ่นจึงปลอมตัวเป็นคุณหนูและแต่งงานกับ เนี่ยเจิน จอมพลหนุ่มตระกูลเนี่ยเพื่อจะแก้แค้น ทว่าเมื่อเสี่ยวเตี๋ยเกิดสงสัยว่าเนี่ยเจินจะเป็นคนร้าย

สิ่งที่รอเธออยู่ไม่ใช่การแก้แค้นธรรมดาทั่วไป ความรักและเกลียดชังที่ยิ่งทวีคูณเริ่มเรียงร้อยเข้าด้วยกัน ผู้ที่แต่เดิมเป็นคนร้ายเหมือนมีด้านแท้จริงที่จิตใจดี ผู้ที่แต่เดิมเป็นสหายเก่ากลับปิดผ้าคลุมหน้าสีดำแห่งความโหดร้าย เรื่องราวที่เกิดขึ้นกลางกระแสน้ำวน เริ่มถ่วงเวลาจุดจบแห่งกรรมและก่อเกิดเป็นคำสาบานแห่งรักแท้

EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 11
EP 12
EP 13
EP 14
EP 15
EP 16
EP 17
EP 18
EP 19
EP 20
EP 21
EP 22
EP 23
EP 24

My Everlasting Bride (2023) เจ้าสาวพันธสัญญา ซับไทย EP 1-24 จบแล้ว

เรื่องราวเดิมทีเป็นวันมงคลที่ตระกูลเสิ่นอันมั่งคั่งกับตระกูลเนี่ยของขุนศึกจะได้ผูกสัมพันธ์คุณหนูใหญ่เสิ่นชิงซย่ากลับถูกสังหารอย่างกะทันหันและตายไปอย่างอัปยศเสี่ยวเตี๋ยสาวใช้ตระกูลเสิ่นจึงปลอมตัวเป็นคุณหนูและแต่งงานกับเนี่ยเจินจอมพลหนุ่มตระกูลเนี่ยเพื่อจะแก้แค้นทว่าเมื่อเสี่ยวเตี๋ยเกิดสงสัยว่าเนี่ยเจินจะเป็นคนร้าย<> สิ่งที่รอเธออยู่ไม่ใช่การแก้แค้นธรรมดาทั่วไปความรักและเกลียดชังที่ยิ่งทวีคูณเริ่มเรียงร้อยเข้าด้วยกันผู้ที่แต่เดิมเป็นคนร้ายเหมือนมีด้านแท้จริงที่จิตใจดีผู้ที่แต่เดิมเป็นสหายเก่ากลับปิดผ้าคลุมหน้าสีดำแห่งความโหดร้ายเรื่องราวที่เกิดขึ้นกลางกระแสน้ำวนเริ่มถ่วงเวลาจุดจบแห่งกรรมและก่อเกิดเป็นคำสาบานแห่งรักแท้<>

แนะนำ