ตัวเล่นหลัก
Romance of a Twin Flower (2023) คู่บุปผาเคียงฝัน พากย์ไทย

เรื่องราวของจี้ม่าน ได้ประสบอุบัติเหตุระหว่างเดินทางไปเมืองหลวง นางความจำเสื่อมและได้กลายมาเป็นเนี่ยซางอวี๋ ภรรยาผู้โหดร้ายของหนิงอวี้เซวียน บุรุษผู้มีความสามารถที่กำลังสืบเบาะแสของศัตรูที่สังหารพ่อของตน เผื่อหลุดพ้นจากความยากลำบาก จี้ม่านจึงได้เริ่มค้า “ยาลบรอยแผล” และได้ช่วยสามีจนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ ภายหลังหนิงอวี้เซวียนกลับถูกใส่ร้ายและถูกส่งตัวมายังแถบชายฝั่ง ในช่วงเวลาเหล่านี้ ระหว่างจี้ม่านและหนิงอวี้เซวียนก็ได้ก่อเกิดความรักขึ้น แต่ตัวตนของนางกลับเปิดเผยขึ้น

EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 11
EP 12
EP 13
EP 14
EP 15
EP 16
EP 17
EP 18
EP 19
EP 20
EP 21
EP 22
EP 23
EP 24
EP 25
EP 26
EP 27
EP 28
EP 29
EP 30
EP 31
EP 32
EP 33
EP 34
EP 35
EP 36
EP 37
EP 38

Romance of a Twin Flower (2023) คู่บุปผาเคียงฝัน พากย์ไทย Ep.1-38 จบแล้ว

เรื่องราวของจี้ม่านได้ประสบอุบัติเหตุระหว่างเดินทางไปเมืองหลวงนางความจำเสื่อมและได้กลายมาเป็นเนี่ยซางอวี๋ภรรยาผู้โหดร้ายของหนิงอวี้เซวียนบุรุษผู้มีความสามารถที่กำลังสืบเบาะแสของศัตรูที่สังหารพ่อของตนเผื่อหลุดพ้นจากความยากลำบากจี้ม่านจึงได้เริ่มค้า“ยาลบรอยแผล”และได้ช่วยสามีจนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ภายหลังหนิงอวี้เซวียนกลับถูกใส่ร้ายและถูกส่งตัวมายังแถบชายฝั่งในช่วงเวลาเหล่านี้ระหว่างจี้ม่านและหนิงอวี้เซวียนก็ได้ก่อเกิดความรักขึ้นแต่ตัวตนของนางกลับเปิดเผยขึ้น<>

แนะนำ