ตัวเล่นหลัก
The Hope (2023) ปลุกไฟแห่งฝัน ซับไทย
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 11
EP 12
EP 13
EP 14
EP 15
EP 16
EP 17
EP 18
EP 19
EP 20
EP 21
EP 22
EP 23
EP 24
EP 25
EP 26
EP 27
EP 28
EP 29
EP 30

The Hope (2023) ปลุกไฟแห่งฝัน ซับไทย (จบ)

โรงเรียนมัธยมทดลองหมิงหลงเป็นโรงเรียนเอกชนในเมืองซิงโจวทางโรงเรียนต้องการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนจึงได้จัดตั้งชั้นเรียนมัธยมปลายปีที่3ห้อง11โดยมีเหลยหมิงผู้ซึ่งมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและซางเซี่ยซึ่งเป็นครูด้านจิตวิทยาเป็นครูประจำชั้นอีกด้านหนึ่งหลี่หรานเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลายปีที่3ธรรมดาๆคนหนึ่งของโรงเรียนมัธยมทดลองหมิงหลง เขาสูญเสียพ่อแม่ตั้งแต่ยังเล็กและมีคุณย่าเป็นที่พึ่งพิงมาตลอดคุณย่าต้องทำงานทั้งที่ยังป่วยเพราะมุ่งมั่นที่จะให้หลี่หรานสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อบรรลุความฝันของเขาที่อยากทำเครื่องจักรมนุษย์ด้วยความกตัญญูตัวหลี่หรานเองจึงได้วางแผนลาออกจากโรงเรียนเพื่อหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวและช่วยค่ารักษาคุณย่าเหลยหมิงไม่ต้องการสูญเสียนักเรียนแม้แต่คนเดียว จึงได้คิดทุกวิถีทางเพื่อหยุดยั้งไม่ให้หลี่หรานลาออกเขาช่วยให้หลี่หรานได้เข้าเรียนห้อง11พร้อมกับนักเรียนคนอื่นที่มีปัญหาต่างๆนานาอาทิเฉิงอวี่ซานเป็นต้นทั้งเหลยหมิงและซางเซี่ยต้องการให้ลูกศิษย์วิ่งตามความฝันของตัวเองจึงได้เริ่มต้นจากการประสิทธิ์ประสาทวิชาและการแนะแนวด้านจิตวิทยาอบรมสั่งสอนนักเรียนตามความถนัดของแต่ละคนให้พวกเขาพัฒนาอุปนิสัยการเรียนรู้ที่ดี ช่วยให้พวกเขาเผชิญหน้าแก้ไขปัญหาปรับความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวและช่วยสร้างทัศนคติในแง่บวกทำให้ได้รับความไว้วางใจและเป็นที่เคารพรักของนักเรียนจนในที่สุดหลี่หรานและนักเรียนคนอื่นๆอาศัยความมุมานะจนสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่พวกเขาชื่นชอบและเริ่มการเดินทางครั้งใหม่ของชีวิต

แนะนำ