ตัวเล่นหลัก
The Legend of Anle (2023) อันเล่อจ้วน ซับไทย

เรื่องราว ตำนานตระกูลหานและตระกูลตี้สองตระกูลได้ร่วมกันก่อสร้างแคว้นต้าจิ้ง แต่เมื่อสิบปีก่อน ตระกูลตี้ถูกลงโทษเพราะก่อกบฎ เหลือเพียงทายาทเด็กหญิงกำพร้าเพียงคนเดียวของตระกูลที่ถูกคุมขังไว้ที่เขาไต้ซาน สิบปีต่อมา องค์รัชทายาทหานเย่อยากช่วยเหลือทายาทกำพร้าตระกูลตี้ ขณะเดินทางไปยังทางใต้แคว้นจิ้งบ้านเกิดตระกูลตี้เพื่อปราบปรามโจรสลัด กลับได้พบกับโจรสลัดรูปงามนางหนึ่งที่อยากแต่งงานกับเขา โจรสลัดหญิงเรียกตัวเองว่าเหรินอันเล่อ นางนำทหารเรือสามหมื่นนาย เดินทางมายังเมืองหลวงเพื่อขอแต่งกับองค์รัชทายาท ในระหว่างช่วงที่ตามตื้อหานเย่นั้น ได้แสดงถึงสติปัญญาอันชาญฉลาด มีเพียงอาลักษณ์กรมอาญาลั่วหมิงซีที่คอยช่วยเหลืออยู่เงียบ ๆ เท่านั้นที่รู้ว่านางเป็นทายาทเพียงคนเดียวของตระกูลตี้นามว่าตี้จื่อหยวน ที่มาเพื่อล้างมลทินให้ตระกูล เหรินอันเล่อสะสางคดีการทุจริตในการสอบขุนนาง คดีอุทกภัยทางใต้ของแม่น้ำฉางเจียงได้ติดกันสองคดี และยังสนิทกับองค์หญิงอันหนิงที่อยู่ชายแดน หานเย่เองก็มีความคิดเห็นด้านการสร้างชาติตรงกัน จึงทำให้เกิดความรู้สึกดีกับนาง แต่ในขณะเดียวกัน คนที่อ้างว่าเป็นเหรินอันเล่อ ตี้จื่อหยวนตัวปลอมก็กลับมายังเมืองหลวง เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกพระชายา วังหลวงที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมแผนร้าย ก็เข้าสู่วังวนที่ยุ่งยากมากกว่าเดิม

EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 11
EP 12
EP 13
EP 14
EP 15
EP 16
EP 17
EP 18
EP 19
EP 20
EP 21
EP 22
EP 23
EP 24
EP 25
EP 26
EP 27
EP 28
EP 29
EP 30
EP 31
EP 32
EP 33
EP 34
EP 35
EP 36
EP 37
EP 38
EP 39

The Legend of Anle (2023) อันเล่อจ้วน ซับไทย Ep.1-39 จบแล้ว

เรื่องราวตำนานตระกูลหานและตระกูลตี้สองตระกูลได้ร่วมกันก่อสร้างแคว้นต้าจิ้งแต่เมื่อสิบปีก่อนตระกูลตี้ถูกลงโทษเพราะก่อกบฎเหลือเพียงทายาทเด็กหญิงกำพร้าเพียงคนเดียวของตระกูลที่ถูกคุมขังไว้ที่เขาไต้ซานสิบปีต่อมาองค์รัชทายาทหานเย่อยากช่วยเหลือทายาทกำพร้าตระกูลตี้ขณะเดินทางไปยังทางใต้แคว้นจิ้งบ้านเกิดตระกูลตี้เพื่อปราบปรามโจรสลัดกลับได้พบกับโจรสลัดรูปงามนางหนึ่งที่อยากแต่งงานกับเขาโจรสลัดหญิงเรียกตัวเองว่าเหรินอันเล่อนางนำทหารเรือสามหมื่นนายเดินทางมายังเมืองหลวงเพื่อขอแต่งกับองค์รัชทายาทในระหว่างช่วงที่ตามตื้อหานเย่นั้นได้แสดงถึงสติปัญญาอันชาญฉลาดมีเพียงอาลักษณ์กรมอาญาลั่วหมิงซีที่คอยช่วยเหลืออยู่เงียบๆเท่านั้นที่รู้ว่านางเป็นทายาทเพียงคนเดียวของตระกูลตี้นามว่าตี้จื่อหยวนที่มาเพื่อล้างมลทินให้ตระกูลเหรินอันเล่อสะสางคดีการทุจริตในการสอบขุนนางคดีอุทกภัยทางใต้ของแม่น้ำฉางเจียงได้ติดกันสองคดีและยังสนิทกับองค์หญิงอันหนิงที่อยู่ชายแดนหานเย่เองก็มีความคิดเห็นด้านการสร้างชาติตรงกันจึงทำให้เกิดความรู้สึกดีกับนางแต่ในขณะเดียวกันคนที่อ้างว่าเป็นเหรินอันเล่อตี้จื่อหยวนตัวปลอมก็กลับมายังเมืองหลวงเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกพระชายาวังหลวงที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมแผนร้ายก็เข้าสู่วังวนที่ยุ่งยากมากกว่าเดิม<>

แนะนำ