ตัวเล่นหลัก
You from the Future (2023) รักจากอนาคต ซับไทย

เรื่องราว “รักจากอนาคต” กำกับโดย โจวยง นำแสดงโดย หลัวเจิ้ง และ จี้เหม่ยหาน เซี่ยโม่ (จี้เหม่ยหาน) เรียนจบและมีความฝันจะเป็นบล็อกเกอร์ฮั่นฝู พ่อแม่ของเซี่ยโม่มีบ้านอยู่ที่เมืองไห่ เธอตัดสินใจที่จะเอาบ้านคืนมา ผู้เช่าคนปัจจุบัน เสิ่นจวินเหยา (หลัวเจิ้ง) เป็นประธานบริษัทเทคโนโลยีเสิ่นจวินเหยา ได้ติดตั้งอุปกรณ์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์จำนวนมากในบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานของเขา เซี่ยโม่และเสิ่นจวินเหยาตกลงว่าจะใช้ห้องร่วมกัน เซี่ยโม่ไม่คาดคิดว่าสถานีซีที่เธอกำลังจะเข้าร่วมและ Stan Technology ที่เสิ่นจวินเหยาทำงานอยู่นั้นอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ทั้งสองไม่ชอบหน้ากัน โชคดีที่หุ่นยนต์ “Starlight” จำได้ว่าเซี่ยโม่เป็นเจ้านาย ส่วนเสิ่นจวินเหยาค่อย ๆ พบว่าเธอก็น่ารักดี หลินเหิงเริ่มจีบเซี่ยโม่ และเสิ่นจวินเหยาก็เริ่มจีบเธอด้วย แต่เขากลับพบว่าหลินเหิงไม่ได้ชอบเซี่ยโม่จริง ๆ และตัวตนที่แท้จริงของเขาก็คือเงาที่เกี่ยวข้องกับเขามาตลอดหลายปี

EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 11
EP 12
EP 13
EP 14
EP 15
EP 16
EP 17
EP 18
EP 19
EP 20
EP 21
EP 22
EP 23
EP 24

You from the Future (2023) รักจากอนาคต ซับไทย EP 1-24 จบแล้ว

เรื่องราว“รักจากอนาคต”กำกับโดยโจวยงนำแสดงโดยหลัวเจิ้งและจี้เหม่ยหานเซี่ยโม่จี้เหม่ยหานเรียนจบและมีความฝันจะเป็นบล็อกเกอร์ฮั่นฝูพ่อแม่ของเซี่ยโม่มีบ้านอยู่ที่เมืองไห่เธอตัดสินใจที่จะเอาบ้านคืนมาผู้เช่าคนปัจจุบันเสิ่นจวินเหยาหลัวเจิ้งเป็นประธานบริษัทเทคโนโลยีเสิ่นจวินเหยา ได้ติดตั้งอุปกรณ์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์จำนวนมากในบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานของเขาเซี่ยโม่และเสิ่นจวินเหยาตกลงว่าจะใช้ห้องร่วมกันเซี่ยโม่ไม่คาดคิดว่าสถานีซีที่เธอกำลังจะเข้าร่วมและSTehlgyที่เสิ่นจวินเหยาทำงานอยู่นั้นอยู่ในกลุ่มเดียวกันทั้งสองไม่ชอบหน้ากันโชคดีที่หุ่นยนต์“Srlgh”จำได้ว่าเซี่ยโม่เป็นเจ้านายส่วนเสิ่นจวินเหยาค่อยๆพบว่าเธอก็น่ารักดี หลินเหิงเริ่มจีบเซี่ยโม่และเสิ่นจวินเหยาก็เริ่มจีบเธอด้วยแต่เขากลับพบว่าหลินเหิงไม่ได้ชอบเซี่ยโม่จริงๆและตัวตนที่แท้จริงของเขาก็คือเงาที่เกี่ยวข้องกับเขามาตลอดหลายปี<>

แนะนำ